Privacyverklaring

Privacyverklaring

Cinema Gouda respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.cinemagouda.nl en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gast verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cinema Gouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam
  • e-mailadres
  • postcode
  • telefoonnummer (bij telefonisch reserveren)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cinemagouda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de gegevensverwerking

Cinema Gouda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen in ons programma of de film die u bezoekt.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Voor direct marketingactiviteiten van Cinema Gouda, in het bijzonder u te kunnen informeren over het filmaanbod, specials & events en andere producten en diensten die interessant en relevant voor u kunnen zijn. 
  • Om de nieuwsbrief van Cinema Gouda toe te kunnen sturen aan gasten die zich hiervoor hebben aangemeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens en account worden verwijderd als u gedurende drie jaar geen filmticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden. Als u heeft laten weten e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien gegevens door derden worden verwerkt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de partij van ons kassasyteem om tickets te kunnen kopen) worden altijd schriftelijke overeenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden. Binnen het aanbod op onze website kunnen links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Sollicitatiedoeleinden

Als u solliciteert voor een functie bij Cinema Gouda, gebruiken wij uw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cinema Gouda gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cinema Gouda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cinemagouda.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cinema Gouda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cinemagouda.nl

Wijzigen statement

Deze privacyverklaring kan door Cinema Gouda worden aangepast. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Cinema Gouda.

Contactgegevens

Cinema Gouda
Burgemeester Jamessingel 25
2803 WV Gouda
085-2391501
info@cinemagouda.nl

sluiten