Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden Cinema Gouda

Versie juni 2020

1.    De bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan de bioscoop in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.

2.  Er is voor de bioscoop geen minimumleeftijd, al raden wij ten zeerste af kinderen jonger dan 2 jaar mee naar de film te nemen. Iedere bezoeker van de bioscoop moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, dus ook voor een kind jonger dan 2 jaar zal een ticket voor het kindertarief gekocht moeten worden. Dit vanwege het aantal bezoekers dat er maximaal in het pand aanwezig kan zijn. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen een schootkind, peuter, kleuter of volwassene. Tot slot willen wij mededelen dat bij overlast voor andere bezoekers het risico voor de ouders is en je verzocht kan worden de zaal te verlaten.

3.    De bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan de bioscoop te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.

4.    De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan de bioscoop (a) te roken (b) goederen te koop aan te bieden, consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de bioscoop te brengen of met zich mee te voeren, of (c) foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in de bioscoop te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken

5.    In verband met artikel 3 en in het kader van de algemene veiligheid kan de bioscoop de bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.

6.    Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 3, zal (a) de bezoeker de toegang tot de bioscoop worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

7.    Wij verzoeken u op tijd te komen. Na de aanvangstijd van een voorstelling worden aan de kassa géén tickets meer verkocht. Na aanvang van de hoofdfilm kan de toegang tot de bioscoopzaal worden geweigerd.

8.    Bij films gekeurd voor 16 jaar en ouder moet de bezoeker zich kunnen legitimeren in geval van twijfel over de leeftijd. De bioscoop is in dit geval wettelijk verplicht personen jonger dan 16 jaar te weigeren, ook onder begeleiding van volwassenen. Legitimeren moet met een fysiek ID, paspoort of rijbewijs. Wij accepteren geen kopieën en foto's.

9.   Cinema Gouda behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen. 

Indien wordt geconstateerd dat een bezoeker zich niet houdt aan één of meerdere punten van de bezoekersvoorwaarden kan de bedrijfsleiding met of zonder waarschuwing vooraf besluiten de bezoeker te verwijderen of te laten verwijderen zonder terugbetaling van de entreeprijs.

sluiten