Statiegeld op kleine plastic flesjes

Statiegeld op kleine plastic flesjes & blikjes.

Per 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen. Ook Cinema Gouda gaat deze plastic flesjes los verzamelen.

Let op! Sinds 1 april 2023 zit ook op blikjes frisdrank € 0,15 statiegeld.

Flesjes waar je statiegeld voor betaalt, herken je aan het statiegeldlogo. Je kunt het flesje inleveren bij Cinema Gouda in de speciaal daarvoor bestemde afvalbakken. Deze staan met een bordje of sticker aangegeven. Let op: Cinema Gouda is een vrijwillig innamepunt, dus je krijgt bij ons geen geld retour. Indien je het statiegeld retour wilt, kan je er altijd voor kiezen om het flesje of blikje mee te nemen en het in te leveren op een plek waar wél statiegeld wordt uitbetaald.

Bij het inleveren van de kleine plastic flessen & blikjes is het belangrijk dat het statiegeldlogo op het etiket staat en de barcode goed te scannen is. Bovendien is het fijn als de dop erop zit, omdat ook de dop kan worden hergebruikt. Daarnaast moeten ze onbeschadigd zijn. 

Lees meer info en FAQ's op de pagina van Statiegeld Nederland

Hoe werkt het?

sluiten